Portal de la transparència


Us donem la benvinguda al portal de Transparència de El Cabàs Solidari

Volem ser una entitat transparent en la nostra gestió i donar accés a la informació que explica com es governa i gestiona El Cabàs Solidari.

El Cabàs Solidari vetlla per garantir que el repartiment dels aliments rebuts sigui equitatiu entre totes les persones i famílies. Per realitzar aquesta tasca es compta amb el suport del programa informàtic EQualiment basat en els paràmetres següents: nombre de beneficiaris (adults, nens i lactants), I especificacions dietètiques característiques de cada unitat familiar (aliments infantils i celiaquia).