Portal de transparencia


Us donem la benvinguda al portal de Transparència de El Cabàs Solidari

L’objectiu del Portal de Transparència és posar a disposició de tots els membres, voluntaris i/o voluntàries de l’associació, així com a la ciutadania en general, la informació més rellevant relativa a les activitats de El Cabàs Solidari. Es tracta d’oferir una informació actualitzada, que sigui clara, accessible i comprensible, possibilitant la rendició de comptes en tots els àmbits de la nostra gestió.

El Cabàs Solidari vetlla per garantir que el repartiment dels aliments rebuts sigui equitatiu entre totes les persones i famílies. Per realitzar aquesta tasca es compta amb el suport del programa informàtic EQualiment basat en els paràmetres següents: nombre de beneficiaris (adults, nens i lactants), I especificacions dietètiques característiques de cada unitat familiar (aliments infantils i celiaquia).