Entitat

El Cabàs Solidari es una entitat independent, apolítica, aconfessional i sense ànim de lucre. La nostra entitat es centra bàsicament en la distribució d’aliments i de recursos no alimentaris, els principals objectius:

• Ajudar a les persones amb dificultats per cobrir les seves necessitats bàsiques d’alimentació i nutrició.
• La lluita contra el malbaratament alimentari.

• El voluntariat de El Cabàs Solidari compta actualment amb 28 persones voluntaris/voluntaries.

El nostres valors

 • Lluita contra el malbaratament alimentari.
 • La lluita contra la fam més propera.
 • La primacia de la gratuïtat, tant en la recepció com en el repartiment d’aliments.
 • La distribució justa.
 • La gestió a través del voluntariat.
 • La transparència en la gestió dels recursos.

Programes de repartiment

Per realitzar aquesta tasca, es disposa d’uns programes de distribució específics amb diversos criteris de repartiment en cada cas:

Segons la tipologia del producte:

 • Producte sec: Distribució mensual d’aliments. El sistema informàtic assigna prèviament els productes i la quantitat que li correspon a cada família.
 • Producte congelat o refrigerat: Distribució mensual, l’entitat que disposa d’equipament de fred adequat.
 • Fruites i hortalisses retirades dels mercats (SERMA): Distribució mensual de productes frescos o de sucs, provinents de la retirada del mercat i de la seva posterior transformació.
 • Excedents de supermercats (Minves): Recollida d’aliments en els establiments prèviament assignats pel Banc d’Aliments.
 • Productes específics: Distribució de determinats aliments (llet per a lactants, aliments sense gluten, complements dietètics, etc.) que per la seva particularitat els enviem a un sector de població molt concret que ens ho sol·licita.
 • Productes de higiene personal i per la llar: Projecte definit i iniciat en l’exercici 2014 i d’implantació definitiva en l’exercici 2015, L’objectiu del programa és recollir i adquirir material de primera necessitat, gel de bany, sabó per rentar la roba, pasta de dents, etc….

Unió Europea

Té lloc el seu enviament anual en tres fases, d’acord amb el programa que ens facilita el Banc d’Aliments de Barcelona.

El Cabàs Solidari

Categoria: Serveis socials bàsics. Servei de suport als serveis socials bàsics (Distribució d’aliments)

Informacions addicionals:

 1. Número de Registre: S08930
 2. Tipologia: Servei de suport als serveis socials bàsics ( Distribució d’aliments)
 3. Data d’inscripció: 27/11/2014
 4. Entitat titular: Associació el Cabàs Solidari
 5. Qualificació de l’entitat: Entitat privada d’iniciativa social