L’òrgan de govern 2017

L’òrgan de govern o junta directiva s’encarrega de la representació i la gestió diària de l’entitat. Amb els seus actes ha de vetllar pel compliment de les finalitats de l’associació que representa. També vetlla perquè l’estructura organitzativa de ” El Cabàs Solidari” camini de forma coordinada per aconseguir els objectius fixats i, a més, coordina i potencia les experiències, els recursos i les sinergies que es generen entre els voluntaris i voluntàries.

El membres de l’òrgan de govern no reben cap tipus de retribució:

President:
    Miquel Àngel Rodríguez i Villuendas

Secretaria:
    Maria Dolors Balaguer i Banus

Tresorer:
    Xavier Reverter Fontcoberta

Vocals:
    Jesús Reyes Morales
    Montserrat Insa Alemany
    Josep Escolar Amillategui
    Amador Pios Rodríguez
    Joan Balaguer Costals

“El camí autèntic per a arribar a la felicita és fer feliç l’altra gent.”